JABSCO fleksibilne brzo isušujuće pumpe sa impelerom, mogu podnjeti umjerene količine propuštenih krutih tvari i održati svoj protok pražnjenja. Iako nisu mirne kao uranjajuće pumpe, uzimaju više struje za manje protoka pri niskim količinama protoka vode, one su robusne, u potpunosti služe svrsi, i za razliku od uranjajućih pumpi, ispumpavaju vodu sa brodskog dna skoro do posljednje kapi.
Nedavni Jabsco modeli implerskih pumpi imaju ugrađene zaštite za rad na suhom.