Rule pumpa za živu ješku

Rule pumpa za živu ješku

Xylem RULE – Livewell/Baitwell Pumps

Model: 401C (na slici), 401FC i 401STC –varijante ovisno o mjestu ugradnje
Namjena: Pumpa za održavanje žive ješke
Napajanje: 12 [V] (osigurač 2,5 [A])
Dimenzije tijela pumpe (D/Š/V): 70/70/149 [mm]
Protok: 1890 [l/h]

Glavne značajke
• Snažna pumpa namijenjena dugotrajnom radu sa slanom ili slatkom vodom.
• Kućište pumpe može se zakrenuti za 360° što omogućuje proizvoljni položaj odvodnog crijeva.
• Zamjena istrošenog motora je jednostavna i ne zahtjeva specijalne alate.
• Dodatni port omogućuje spajanje dodatne pumpe (npr. za pranje palube).

Xylem JABSCO – Automatic Water System Pump

Xylem JABSCO – Automatic Water System Pump

Xylem JABSCO – Automatic Water System Pump

Model: PAR-Max 2.9 31395
(na slici varijanta 31395-0292)
Namjena: Pumpa za snabdjevanje vodom pod tlakom za trošila kao što su slavine, tuševi i slično.
Protok: 11 [l/min]
Max. pritisak: 1.7 [bar]
Napajanje: 12 [V] (pri 0.7 bara potrošnja 4.4 [A])
Dimenzije tijela pumpe (D/Š/V): 23/11/11 [cm]
Težina: 1.8 [kg]
Glavne značajke
• Samousis do visine 2-3 metra.
• Rad na ‘suho’.
• Mekani gumeni nosači.
• Izrađena od nerđajućih materijala.
• Certifikat ISO 8846 MARINE (zaštita od zapaljenja)
• Tihi rad
• Smanjene pulsacije u protoku
• Dizajn membrane bez vijaka onemogućuje curenje vode.
• Može isključiti potrebu za akumulacijskim spremnikom