Područje u kojem su Rule pumpe nenadmašne u odnosu na konkurenciju, te se odlikuje kvalitetom, trajnošću i inovacijama. Rule mate serija pumpi, rule pumpe sa plovkom,…
Valovi, kiša, pranje palube, prolijevanje, curenje vode u trup – malo koje će plovilo ostati potpuno suho za duže vremena. Kaljuža jednostavno ulazi rutinski u plovilo, protok obično nije kritičan, ali pumpa mora biti pouzdana, učinkovita i jednostavna za korištenje.
U hitnim slučajevima kaljužna pumpa može biti spasilac. Brzim protokom pumpanja može se dobiti vremena za druge hitne akcije. Performanse pumpe i pouzdanost su od vitalnog značaja.
Postoje automatske, poluautomatske i manualne pumpe.